Welcome

J & E Woodworks diben gweithgynhyrchu a wnaed gwaith saer pwrpasol sy'n arbenigo mewn ffenestri, drysau a grisiau o amrywiaeth eang o goed . Mae ein holl gwaith coed yn cael ei gynhyrchu i ofynion ein cwsmeriaid unigol. Mae gennym enw da am gynhyrchu cylchlythyr safon uchaf a gwaith bwaog ac ymrwymiad cadarn i Iechyd a Diogelwch sef ein hachrediad CHAS.

Yn ogystal â'r ochr gwaith coed y busnes, rydym yn gwneud gwaith cynnal a chadw adeiladu cyffredinol . Yn bennaf ar gyfer y cleient mwy - y Cyngor Sir , Dŵr Cymru , Ysgolion a'r Brifysgol , er ein bod wrth gwrs yn edrych ar unrhyw beth y gofynnir i ni ei wneud. Gallai " dyn mewn fan " yn rhatach , ond byddwn yn dod i swydd gyda datganiad dull , asesiadau risg ac ymrwymiad i wneud yn siŵr eich bod chi , y cwsmer , yn hollol fodlon . Rydym wedi cofrestru gyda CHAS a Constructionline ac mae gennym broffil ar Sell 2 Wales ; Porth Caffael Sector cyhoeddus ar gyfer Cyflenwyr a Prynwyr Cymreig.

J & E Woodworks , yn fusnes teuluol , ei sefydlu yn 1969 ac rydym yn ymfalchïo yn ein dibynadwyedd ac ansawdd rhagorol ein gwaith.